SDR Tecken är en del av Sveriges Dövas Riksförbund

Vi gör er verksamhet tillgänglig för teckenspråkiga medborgare

Slide 1

Når er organisation ut till teckenspråkiga medborgare?

Det är varken dyrt, krångligt eller omständigt att anpassa kommunikationsflödet så att det även når ut till teckenspråkga medborgare. Kontakta oss så berättar vi hur!

En bra översättning gör hela skillnaden

Product Developers/ Internet Marketer make more products sales when they can easily display their products with the buy links in the perfecter location.

TeckenMail - enkel direktkontakt

Vi har utvecklat ett enkelt verktyg som gör det möjligt för döva och hörselskadade teckenspråkiga att vända sig till er organisation via hemsidan. Den teckenspråkige kan lämna ett meddelande på teckenspråk, ni tar emot det på form av skriven svenska och svara i skrift.

Mydigheters ansvar i kontakt med teckenspråkiga personer

Förvaltningslagen är den lag som offentliga myndigheter använder sig av för sin verksamhet. Av lagen framgår att de när de har med personer som har hörselnedsättnings skall använda sig av tolk. Den generlla information som finns översatt till teckenspråk är ofta till stor hjälp för personer som har teckenspråk som sitt första språk.